Voda

Kemikalije za obradu voda: koagulanti i flokulatni, aditivi protiv stvaranja kamenca, kemikalije za korekciju pH, oksidansi, dezinficijensi

Papir

Proizvodi za proizvodnju papira i kartona, retencijska sredstva, proizvodi na bazi poliakrilamida i anorganskih koagulanata svih ionskih osobinar

Oprema

Uređaji za pripremu i doziranje kemikalija, dozirne pumpe, mješalice za posude i protočni mješači, upravljački i regulirajući sistemi, izrada tehnoloških planova, montaža i servis za svu isporučenu opremu

Kontakt

Krležin Gvozd 4

HR - 10000 Zagreb

Tel.: +385 1 3769123

E-mail: info@chromeco.hr