Voda

Korisnička ocjena: 0 / 5

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Kemikalije za obradu voda

 • koagulanti i flokulanti
 • aditivi protiv stvaranja kamenca
 • kemikalije za korekciju pH
 • oksidansi
 • dezinficijensi

Osnovna područja primjene

 • Priprema sirove vode za potrebe industrije
 • Priprema pitke vode
 • Obrada komunalnih otpadnih voda
 • Obrada industrijskih otpadnih voda
 • Odvodnjavanje različitih muljeva
 • Prehrambena industrija
 • Naftno-petrokemijska industrija
 • Industrija celuloze i papira
 • Tekstilna industrija
 • Kožare
 • Procesna industrija (farmaceutika, šećerane, proizvodnja pigmenata, itd.)

Koagulanti i flokulanti

Ecochem koagulanti i flokulanti različitog su kemijskog porijekla, naboja, molekularnih masa i fizikalnih oblika, pokrivajući različite faze i zahtjeve procesa separacije kruto-tekuće:

 • bistrenje/taloženje
 • filtracija
 • flotacija
 • centrifugiranje

Koagulanti

Anorganski

 • Ecochem EP serija - proizvodi na bazi aluminij 3+ iona
 • Ecochem EF serija - proizvodi na bazi željezo 3+ iona

Organski sintetski

Proizvodi niske molekularne mase i jakog kationskog naboja

 • Ecochem PA serija - poliamini
 • Ecochem PD serija - poliDADMAC

Formulacije

 • Ecochem PS serija - smjesa anorganskih i sintetskih organskih koagulanata

Flokulanti

Organski sintetski proizvodi visoke molekularne mase na bazi poliakrilamida:

 • Ecochem C serija - praškasti kationski flokulanti različitih molekularnih masa, naboja i strukture
 • Ecochem N serija - praškasti neionski flokulanti različitih molekularnih masa i naboja
 • Ecochem A serija - praškasti anionski flokulanti različitih molekularnih masa i naboja
 • Ecochem EC serija - kationski flokulanti u formi emulzije, različitih molekularnih masa, naboja i strukture
 • Ecochem EA serija - neionski i anionski flokulanti u formi emulzije, različitih molekularnih masa i naboja

Aditivi protiv stvaranja kamenca

Proizvodi na bazi organofosfonata i disperzanata

Kemikalije za korekciju pH

 • Sumporna kiselina
 • Klorovodična kiselina
 • Natrijeva lužina

Oksidansi

 • Kalijev permanganat
 • Vodikov peroksid

Dezinficijensi

 • Natrijev hipoklorit
 • Natrijev klorit (za proizvodnju klor dioksida)